Hướng dẫn cách tạo liên kết trong WordPress

by hoainam · 0 comments

Hẳn các bạn hay thấy trên các blog thường hay có mục bạn bè hoặc mục liên kết web (là cái mục chứa các liên kết tới các blog của bạn bè mình hoặc các liên kết tới website khác). Với các bạn làm blog trên WordPress thì việc này có thể thực hiện một cách dễ dàng vì WordPress đã trang bị sẵn cho chúng ta công cụ để làm điều này.

Về cơ bản các bạn làm theo 3 bước sau:

1. Tạo nhóm liên kết (có thể có nhiều nhóm liên kết, mỗi nhóm có thể được hiển thị ở một vị trí khác nhau)

2. Tạo các liên kết và thêm vào nhóm

3. Hiển thị các liên kết trong cùng nhóm lên blog

Các bạn theo dõi video để xem cách tạo nhé

Chúc các bạn thành công!

Random posts

About hoainam

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post:

Mr Hoai Blog Mr Hoai Blog